Rebel in 1 dag

Professionals die vanuit hun betrokkenheid bij de doelgroep(en) en maatschappelijke functie van “hun organisatie” een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van de toekomst en tegelijkertijd kritische vragen stellen bij de veranderambities van hun bestuurders, (verander)managers en projectleiders, komen vaak in een complexe en lastige situatie terecht. 

Zolang deze professionals kiezen voor samenwerking worden zij omarmd door bestuurders, (verander)managers en projectleiders, de voortrekkers van de verandering. Dat verandert vaak snel nadat de eerste kritische vragen of opmerkingen op tafel zijn gelegd. Bestuurders, managers, projectleiders en enthousiaste collega’s ervaren deze kritische collega dan al snel als  rebel die in de weg staat van het realiseren van de nieuwe ambities. Zij ervaren onder meer dat deze niet wil samenwerken, veel aandacht vraagt, negatief maakt wat positief is, tijd en energie vreet, vervelende emoties oproept, stilstand teweeg brengt waar beweging nodig is. De kritische professional zelf maakt zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de verandering voor de organisatie, de doelgroep, de maatschappelijke functie, of voor hemzelf. Van hem wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om zodanig te laveren tussen samenwerken en vechten dat effectief invloed kan worden uitgeoefend. 

In deze training leren de deelnemers:

  1. Hoe kom ik in mijn kracht te staan?
  2. Hoe beweeg ik tussen samenwerken en vechten?
  3. Welke wegen kan ik bewandelen?
  4. Hoe bepaal ik mijn koers?
  5. Hoe krijg ik anderen mee?
  6. Hoe voorkom ik dat ik mezelf tegenwerk?
  7. Wat te doen als de situatie escaleert?

 

Check de informatiepagina