De longvis kent weinig vreugde

De longvis staat er om bekend een zomer- of droogteslaap te houden. Bij langdurige droogte graaft deze vis zich in en overleeft in droge rivierbeddingen tot dat de regen weer terugkomt. Dan komen longvissen uit de modder tevoorschijn en worden weer actief.
De longvis kent weinig vreugde

 

Nogal wat kritische rebellerende professionals gedragen zich als de longvis. Je hoopt op betere tijden, of dat het jouw tijd wel zal duren. Je ziet in dat je in een ingewikkelde, in jouw ogen misschien wel hopeloze situatie zit en laat alle ambitie en motivatie varen. Als jij al protesteert dan is dat stil en onopvallend. Je doet wat nodig is om je salaris gestort te krijgen. De hypotheek moet immers afgelost, de opleiding van je kinderen betaalt en thuis wil je de lieve vrede bewaren. Jouw sprankelende en ambitieuze ‘ik’ bewaar je voor de avonden, de weekenden en de vakanties. Dan leef je helemaal op, al spelend met je kinderen, werkend in de tuin, actief als vrijwilliger, als lid van de eetclub, fanfare, voetbal-, of fotografieclub. En natuurlijk voor het moment dat je 67, 68, 69 of nog ouder bent en mag genieten van je welverdiende en door de rijksoverheid steeds uitgestelde pensioen. Ik liep tegen professionals aan die deze weg als enig haalbare zagen. Er is weinig vreugde op dit pad.

De veilige haven van de longvis is maar tijdelijk. Deze gaat allereerst verloren op het moment dat het maar niet wil lukken om de gewenste verandering te realiseren. Dan worden zondebokken gezocht. Omdat vaak voor de opstandigste collega’s al “oplossingen” zijn gevonden wordt nu de aandacht ook gericht op jou: de stille, onopvallende collega waarvan meer wordt verwacht. Iets vergelijkbaars gebeurt in die situaties waarin het juist wel is gelukt. Langzaam maar zeker wordt zichtbaarder dat het gedrag van de longvis anders is. Het valt op dat jij je verstopt, wegduikt, niet meedoet en qua prestaties achterblijft bij de nieuwe inzichten en verwachtingen. Je wordt alsnog ter verantwoording geroepen.  Tot slot zijn er de situaties waarin wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. En dus wordt er gekeken naar het team. Dat kan immers kleiner!? Raad eens wie als tweede op de lijst staan om af te vloeien, na de echte dwarsliggers. Precies, een onopvallende longvis zoals jij, waar niemand nog een band mee heeft of van kan zeggen wat zijn toegevoegde waarde is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos van der Horst doet voor longvissen en rebellen een studie- en trainingsdag. Kijk op deze pagina